bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Organem założycielskim Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest Minister Skarbu Państwa - zgodnie z aktem notarialnym z dnia 19.10.2005 r. repertorium A nr 19732/2005

Spółkę wpisano do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 271506695.

Pobierz tekst Statutu SpółkiOpublikował: Maciej Surowiec
Publikacja dnia: 04.07.2022
Podpisał: Maciej Surowiec
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 761